Hướng dẫn các bước trồng cây mô lan Dendro sau khi phơi cây

Sau khi phơi cây 3-5 ngày, tiến hành trồng cây bằng xơ dừa chuyên dùng cho cây mô.

Các bước trồng cây mô sau khi cây đã phơi 3-5 ngày

Bước 1: Chuẩn bị xơ dừa

Bước 2: 

Bước 3:

Hoàn thành

Sau khi trồng, phun Nano Kito (liều lượng 1cc/1lit nước) và tiếp tục để phơi cây trong mát 2 ngày, sau đó đem ra vườn.

 

 

Viết bình luận
zalo